Over KICTA

KICTA houdt zich bezig met advies en ondersteuning op het gebied van alle aspecten van telecommunicatie- en telefonie-infrastructuur. Denk hierbij aan de vertaling van telecommunicatie-behoeften naar architectuur en techniek, leveranciersselectie, implementatie- en vervangingsprojecten, maar ook op het snijvlak van ICT en Recht.

Vincent Kroon is lid van de Nederlandse Vereniging van BeŽdigde Informatici (NVBI) en is geregistreerd bij het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD). Hij houdt zich bezig met de beslechting van geschillen, bindend advies, forensisch onderzoek en (partij-) deskundigenberichten. Door de gebondenheid aan gedragscodes van zowel de NVBI als het LRGD is hij gehouden om onafhankelijk te adviseren. In het dagelijks leven werkt hij als adviseur bij Probatius / Metix aan diverse ICT vraagstukken, waaronder maar niet uitsluitend telecommunicatiezaken omdat veel van de uitdagingen op het gebied van telecommunicatie, ook bij andere ICT projecten van toepassing zijn.† Hier houdt hij zich ook bezig met geschillenbeslechting, bindend advies, arbitrage en (partij-) deskundigenberichten.