LRGD

   
De Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) is een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het deskundigenbewijs in de rechtspleging door het beheren van een openbaar register met gerechtelijke deskundigen die voldoende toegerust zijn om adequaat op te kunnen treden in de rechtspleging.

Het LRGD registreert deskundigen op alle vakgebieden die werkzaam zijn in strafrecht, civiel recht en bestuursrecht. Aan opname in het register van deskundigen zijn voorwaarden verbonden die zowel zien op de vakdeskundigheid van de deskundige als op haar of zijn kennis van de juridische aspecten van het optreden als deskundige in rechte.


NVBI

   
De Nederlandse Vereniging van BeŽdigde Informaticadeskundigen (NVBI) is de beroepsvereniging van specialisten op het raakvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. Onafhankelijke, beŽdigde deskundigen die complexe en cruciale ICT-projecten voorbereiden, begeleiden en tot een goed einde helpen brengen. Met hun gedegen ervaring en expertise in het plannen, uitvoeren en beoordelen van informaticaprojecten zijn NVBI-leden de aangewezen partij voor aanbestedingen, projectaudits en het beslechten van conflicten.

Hun onafhankelijkheid is gewaarborgd door een gedragscode en tuchtrecht. Zo zijn verstrengelingen van belangen met bijvoorbeeld leveranciers uitgesloten. NVBI-leden zijn gecertificeerd op basis van aantoonbare kennis en ervaring in ICT, bedrijfskunde en recht. De kennis is getoetst onder toezicht van de Stichting Examenkamer.

Links:

NVBI Hoofdpagina
NVBI Gedragscode

LRGD Hoofdpagina
Gedragscode LRGD Civiele en Bestuursrechtelijke Zaken
Gedragscode LRGD Strafrechtelijke Zaken (NRGD)